stolní fotbálek v družině Skokani

 

Paní vychovatelka Urbanová nabízí dětem, které zůstávají po vyučování v družině, že by si k ní mohly přijít zahrát zhruba 2x týdně stolní fotbal – hru, která podporuje rozvoj jemné motoriky a uvolňuje zápěstí. Toto je velice důležité pro psaní. V naší třídě se znovu vracíme k uvolňovacím cvikům, jelikož některé děti mají stále ruku neuvolněnou, křečovitě drží pero nebo tužku, nedokáží správně posunovat ruku po papíře při psaní řádků v písance. 

Také doma při psaní v písance dbejte prosím na základní návyky. Dítě musí správně sedět – celou plochou na sedadle, chodidla celou plochou opřená o zem, rovná záda, pažejsou v lokti ohnutá v pravém úhlu a leží na desce stolu.  Ruka, která píše dodržuje správný úchop. Ta, která nepíše, přidržuje papír (nepodpírá hlavu ani nedrží víčko pera). Před každým cvičením si děti zakrouží zápěstím a procvičí prsty. Děláme to často ve škole, měly by to umět. Po každých dvou, třech řádcích si zase ruku protřepou a procvičí.

Comments are closed.