probírané učivo 28. – 31.1.

ČJ – čtení: slova s DY TY NY / DÝ TÝ NÝ, slabiky BĚ PĚ VĚ MĚ, uč. ČJ s. 72 – 73, skládání: z pomíchaných písmen slož slovo, psaní: psací A, O, napojování -ol, -op, -om, -ou, -os, opis a přepis krátkých slov, PÍS s. 20 – 21

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene2.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/aa1.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/aa5.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/oo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/psani/oo5.htm

M – sčítání a odčítání do 9, nerovnice (5+2 > 4, 8 < 6 + 3), numerace do 10 – počítání prvků, číselná řada – řazení čísel podle velikosti, nejmenší x největší číslo, orientace na číselné ose: o 1 menší, o 1 větší číslo, nácvik psaní číslice 10, geometrická tvary hranaté x kulaté ( kruh, ovál), M  s. 20, 14, 16 – 17

PK – hodiny – “čtvrt”, lidské tělo: části obličeje, části dolní a horní končetiny, části trupu, názvy prstůrozdíly mezi lidmi (pleť, oči, vlasy) uč PK s. 34

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo3.htm

Comments are closed.