probírané učivo 14. – 18. 1.

ČJ – slova se slabikami DI TI NI, DY TY NY, čtení s porozuměním, Ferda mravenec – popis obrázku, divadelní představení, psací t, p, opis vět (hůlkovým), přepis (psacích) písmen  uč ČJ s. 67 – 69, PÍS 2 žlutá s. 16 – 17

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-J/vyber-slovo/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-D/vyber-slovo/cviceni.html

rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini3.htm  -(zde využít pouze obrázky: 1. rodič hláskuje, dítě hádá/ukazuje slova na obrázku; 2. rodič zadá slovo nebo ukáže obrázek, dítě vyhláskuje; 3. rodič nadiktuje slovo, dítě je zapíše hůlkovým písmem nebo složí ze skládací abecedy)

 

M – sčítání a odčítání do 8, dočítání ( dopočítávání 3 + __ = 8 — tři a kolik je do osmi?, 8 – ___ = 4 — osm bez kolika jsou čtyři?) , hodiny – “celá”, uč M s. 9 – 11, s. 5 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus9_do8.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus7_do8.htm

 

PK – měsíce a roční doby, hodiny (ručičkové) – “celá”, velká x malá ručička uč PK s.  69 a 71

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok3.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok4.htm

ysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok5.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny3.htm

Comments are closed.