procvičování učiva 17. – 21.12.

ČJ – hlásky F, G a QWX,  skrývačky, přesmyčky, hláskování, doplňování chybějících hlásek ve slově,  slova nadřazená x podřazená, Dopis Ježíškovi, tvarové prvky “kopeček” a “hůlka”, , psací m, M, napojování (la, me apod.), diktát písmen a slov, uč ČJ Lili a Vili s. 60 – 63, PÍS1 zelená s. 35, PÍS 2 žlutá s. 9 – 11

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenog2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof2.htm

 

M – sčítání a odčítání do 7— obrázkové počítání, dočítání ( 3 a kolik je 6?, dopočítávám na prstech: ukazuji od palce, pamatuji si 3 a počítám dál 4,5,6, vidím, že jsem dopočítala 3 prsty; 5 bez kolika je 2? odpočítávám: pamatuji si pět a na prstech od palce odpočítávám 4,3,2 a vidím, že jsem odebrala 3 prsty), slovní úlohy – tvoření a zapisování příkladů na + a –  do 7, odpověď ústně celou větou, obdélník, uč M s. 58 – 61

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/opakovanido7_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus4_do7.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/obdelnik1.htm

 

PK Zimní sporty, zimní hry a radovánky, Vánoce – zvyky a tradice, uč PK s. 30 – 32

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/vanoce.htm

Comments are closed.