dokončování úkolů ČJ a MA

Chtěla bych poprosit o dokončení úkolů z matematiky a českého jazyka. Při kontrole pracovních učebnic ČJ Lili a Vili a MA jsem zjistila, že děti nedokončují úkoly v době nepřítomnosti ve škole nebo ty, které ve škole rozpracovaly a z nějakého mě neznámého důvodu nedokončily celé. Prosím Vás o spolupráci – prolistujte od začátku stránky a vše co je červeně zakroužkované (většinou i s popiskem “doplň”, “dopiš”, “dokonči” nebo červenou šipkou, kde něco chybí) aby děti dokončily. Je stále mnoho těch, kterým chybí i stránky ze začátku školního roku a byly ode mě již dříve označené k dodělání.

Po Vánocích bude další kontrola a za všechny nedokončené úkoly by byly nedostatečné známky.

Připomínám, že dle Školního řádu  je povinností rodičů doplnit s dětmi zameškané učivo v době absence žáka. Je zveřejněno na stránkách třídy v rubrice Třída – Týdenní plány.

Comments are closed.