probírané učivo PO 10. – PÁ 14.12.

ČJ – hlásky CH, Ř, F, hláskování: doplňování chybějícího písmene ve slově, rozklad slova na hlásky (říkej slovo po písmenkách); čtení: čtení neúplných vět ( doplnění chybějícího slova nebo obrázku), krátká čtení – otázky k porozumění, správná intonace: u tečky klesnout hlasem; skládání: skládání krátkých vět, u slov doplnění chybějícího písmene na konci slova, na začátku slova ( le. = les, lež, lep, lem, led; .ost = dost, most, kost, host); psaní: tvarový prvek “slzička”, psací a, o,  rozlišování tvarově podobných písmen, uč ČJ s. 55 – 60, PÍS 1 zelená s. 35, PÍS 2 s. 5, 7 – 9

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch2.htm

 

M – numerace do 7 – počítání prvků, porovnávání, rozklad čísel, číselná řada 0-7, 7-0,  sčítání do 7, nácvik číslice 7, druhy čar: křivá x rovná (přímá) x lomená, uč M s. 52 -56

 

PK – Příroda v zimě – živočichové, kteří spí zimním spánkem x kteří jsou aktivní celý rok- i v zimě, zimní sporty uč PK s. 29, 31 – 32

Comments are closed.