probírané učivo 3. – 7. 12.

ČJ – hláska H, Š, Ž – pozice ve slově,  čtení a skládání slov s těmito hláskami; čtení krátkých článků – nadpis, otázky na porozumění – odpovídání celou větou; hláskování, zapisování slov:  doplňování chybějící hlásky ve slově, určení hlásky v pořadí, skládací kobereček:  přesmyčky, “pomíchaná” slova – sestavení správného slovosledu věty; psací i, u, PÍS1 zelená s. 34, PÍS2 žlutá s. 4 – 6, uč ČJ s. 50 – 53

M – počítání do 6 – porovnávání, rozklad čísla, sčítání a odčítání – pomůcka: číselná osa, grafické znázornění, dopočítávání ( 3 a kolik je 6?, 5 bez kolika jsou 2?), slovní úlohy – tvorba otázky, tvorba odpovědi, uč M s. 47 – 50

PK – Zima: zimní měsíce, počasí, oblečení; svátek sv. Mikuláše – nadílka, uč PK s. 27 – 28

 

Comments are closed.