probírané učivo 12. – 16. 11.

ČJ – hlásky R, N, V,  čtení slov a krátkých vět (správná interpunkce .!?), luštění křížovek, hláskování slov: určování pořadí hlásek ve slově, počet hlásek ve slově, počet slov ve větě, čtecí kobereček: skládání krátkých vět, báseň Fr. Hrubína “Co ta očka vidí”, psaní šikmých čar, tvarové prvky “horní klička”, “dolní klička”,  uč ČJ s. 34 – 38, PÍS s. 21 – 23, s. 33

M – sčítání do 5 – znázorňování příkladů pomocí názoru: obrázky, fazole, kostky, sestavení příkladů z kartiček, znaménka + a =, záměna sčítanců, tvoření obou příkladů 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, pojem: výsledek, rozklad čísel – dopočítávání, hranaté geometrické tvary, diktát čísel (správný zápis číslic), uč M s. 32, 34 – 36

PK – Moje rodina – členové rodiny a jejich jména, rodinná fotografie, rodinná oslava, sebehodnocení v 1. čtvrtletí, PK s. 22 – 23

Comments are closed.