Drakiáda – ČT 8. 11.

Ve čtvrtek 8. listopadu se první dvě vyučovací hodiny uskuteční za atletickým stadionem Drakiáda 1.A a 1.B za pomoci žáků a třídní učitelky z 9.A. Každý žák si přinese draka, kterého bude pouštět. Přejme si na tento den větříček. V případě deště by se akce neuskutečnila.

Žáci si mohou rozmyslet, do jaké kategorie se se svým drakem přihlásí. Vyhlašujeme tyto kategorie: největší drak, nejmenší drak, nejbarevnější drak, nejokatější drak, nejroztomilejší, nejusměvavější drak, drak domácí výroby, drak s nejdelším ocasem a hlavní kategorii nejvýše letící drak.

Na vrhačský sektor atletického stadionu Slavia nás doprovodili deváťáci. Začali jsme rozbalovat a předvádět své papírové a igelitové draky roztodivných tvarů a barev. U deváťáků jsme se mohli se svými draky zapsat do různých soutěžních kategorií. Své draky a dráčky jsme prohnali po pláni. Kdo byl rychlý v běhu a měl štěstí na správný proud vzduchu, tomu drak vzlétl a  ten se radoval. Někdo byl smutný, že jeho drak nepřežil svůj první let. I to se stává a musíme se naučit, že ne vždy se vše daří podle našich představ. Porota ve složení tří žáků 9. A – Jana, Nela a Martin – hodnotili nejlepší draky. Děkujeme deváťákům za jejich pomoc. Oceněné jsme odměnili následující den.

Comments are closed.