Archiv Listopad, 2018

vánoční stromeček – PO 3.12.

Nastává adventní čas a také my s dětmi si ve třídě vytvoříme příjemnou atmosféru vánoční výzdobou. Rodiče Terezky nám do třídy zakoupili živou vánoční jedli, která nám tu v kbelíku s vodou již pěkně voní. 

Prosím, aby se děti zapojily do přinášení dalších věcí, abychom si v pondělí mohli stromeček ozdobit. Uvítáme světýlka, hvězdu nebo špičku, ozdobičky (prosím i s háčky), řetězy, perníčky, čokoládky či cokoli jiného vhodného. Děti mohou i něco vyrobit. Pokud by se pro nás našel i adventní věnec nebo betlémek, budeme rádi.

peníze ve škole

Vážení rodiče,

v poslední době se nám ve škole rozšířilo nošení peněz do školy za účelem toho, aby si děti kupovaly v automatech pití a sušenky. Věřte, že je mnohem zdravější, když mají svačinu a pití od Vás z domova. Ve školní jídelně si svačinu mohou koupit před vyučováním a o velké přestávce. Každý týden mají možnost si o velké přestávce vyzvednout i ovoce a mléko zdarma.

Nemůžu Vám nařizovat, jak a co máte v tomto směru dělat. Nicméně bych Vás ráda poprosila, zda by bylo možné, abyste je poučili o nakládání s penězi (někdo je nosí jen tak po kapsách, nemá ani peněženku, někomu se již ztratily, chlubí se, kdo kolik má, podle mě je otázka času, kdy někdo někomu něco vezme) anebo v nejlepším případě jim je vůbec nedávali. Děkuji za spolupráci.

probírané učivo 3. – 7. 12.

ČJ – hláska H, Š, Ž – pozice ve slově,  čtení a skládání slov s těmito hláskami; čtení krátkých článků – nadpis, otázky na porozumění – odpovídání celou větou; hláskování, zapisování slov:  doplňování chybějící hlásky ve slově, určení hlásky v pořadí, skládací kobereček:  přesmyčky, “pomíchaná” slova – sestavení správného slovosledu věty; psací i, u, PÍS1 zelená s. 34, PÍS2 žlutá s. 4 – 6, uč ČJ s. 50 – 53

M – počítání do 6 – porovnávání, rozklad čísla, sčítání a odčítání – pomůcka: číselná osa, grafické znázornění, dopočítávání ( 3 a kolik je 6?, 5 bez kolika jsou 2?), slovní úlohy – tvorba otázky, tvorba odpovědi, uč M s. 47 – 50

PK – Zima: zimní měsíce, počasí, oblečení; svátek sv. Mikuláše – nadílka, uč PK s. 27 – 28

 

odpadá AJ

Dnes, v úterý 27.11. odpadla hodina angličtiny 1. skupince dětí, jelikož paní učitelka se se svou třídou účastnila školního projektu. Nabízí však “úterním” dětem, že si mohou přinést věci ve čtvrtek a jít na hodinu s 2. skupinkou. Příští týden je situace podobná, v ÚT 4. 12. odpadne AJ a ve ČT by paní učitelka vzala na hodinu celou třídu. Kdo ve čtvrtek nemůže, má nějaký kroužek, je omluven.

moje oblíbená hračka – ČT 29. 11.

V poslední vyučovací hodině ve čtvrtek 29. listopadu budeme popisovat svou oblíbenou hračku. Proberte s dětmi prosím výběr a poučte je, jak s hračkou zacházet, proč příliš nepůjčovat ostatním kamarádům, co by se mohlo stát. Děkuji za spolupráci.

V poslední hodině jsme se sešli v kroužku a společně jsme třídili hračky podle různých kritérií – podle velikosti (obrovské, velké, středně velké, malé, mrňavé), podle barvy ( jednobarevné, vícebarevné) a podle materiálu (plastové, kovové, gumové, plyšové). Pak jsme se rozdělili na kroužek holčiček a kroužek chlapců. Navzájem jsme každý z nás hračku představili – popisovali jsme a ukazovali, jak vypadá, přidali jsme i zajímavost – odkud hračku máme, proč jsme si vybrali apod. Popisování bylo tak skvělé a báječné, děti mě moc mile překvapily, jak to zvládly, že jsme se i zapomněli vyfotit.

bruslení – ST 28. 11.

Ve středu 28. listopadu jdeme na další lekci bruslení. Vše jako obvykle. Pomocníky čekáme v 8.30h před zimním stadionem a už předem děkuji za pomoc.

Po skončení bruslení následuje výuka PK a HV. S sebou v aktovce: učebnici Prvouky, penál, ŽK a domácí úkol.

plán akcí na PROSINEC

Zveřejňuji plán akcí ve “vánočním” měsíci.

 

ST 5.12. bruslení, Mikulášská nadílka – balíček za 24,- Kč je hrazen ze ŠOP

ze ČT 6.12. na PÁ 7.12. spaní ve škole “Čertí večerní škola”

PO 10.12. preventivní program “Vztahy ve třídě, kamarádství a respekt”, zdarma ( 1. a 2. vyuč. hod.)

ST 12.12. bruslení

ÚT 18.12. od 16 h vánoční dílna pro děti a rodiče  “zdobení vánoční koule”, akce dobrovolná, platba 185,- Kč ze ŠOP

ČT 20.12. Vánoční burza, akce Školního parlamentu ( 1. a 2. vyuč. hod.)

PÁ 21.12. třídní vánoční besídka

SO 22.12. 2018 – ST 2.1. 2019 vánoční prázdniny

probírané učivo 26. – 30. 11.

ČJ – hláska C, Z, H, hláskování – rozkládání slova na hlásky (opačný postup hry “na počítač”: rodič řekne slovo, dítě rozhláskuje: cibule = C-I-B-U-LE nebo zapisuje po hláskách či skládá z písmen na skládacím koberečku), luštění: křížovky, čtyřsměrky,  skládací kobereček: skládání vět ze 2 – 3 slov, skládání jmen dětí a slov s AU, OU, grafomotorický cvik: šikmá čára vzhůru “roste tráva”, tvarový prvek: horní zátrh “zub od pily”, psací e, uč ČJ s.  s. 45 – 49,  PÍS zelená 24 a 34, , PÍS žlutá s. 2

M – dočítání: a kolik?( příklady typu 3 + __ = 5),  slovní úlohy: rozpoznání početní operace, tvoření úloh, sestavování příkladů z kartiček,  sčítání nebo odčítání na číselné ose, zapisování příkladůpočítání s penězi, uč M s. 36 a 40, 42 – 44

PK – datum narození, adresa: kde bydlím, můj pokojíček – moje oblíbená hračka, uč PK s. 24 a 26 

kartičky

Prosím, aby si děti doplnily další probíraná písmena. Ne všechny potřebné máme, někomu stále chybí: Č,  N, V, D, C a chystejte si Z a H. V deskách s čísly prosím doplňte znaménko –.

miminko ve škole – PÁ 23.11.

Prosím, aby si děti do pátku 23. listopadu přinesly fotografii, když byly úplně malými dětmi. Půjčte jim prosím jednu “miminkovskou” fotku z alba, vrátíme společně s tou rodinnou hned v pátek. Mají ji přinést “tajně” – vloženou v přeloženém papíře nebo obálce bez podpisu. Budeme společně hádat, kdo to je.

Někoho jsme poznali hravě, je si hodně podobný. Miminka opravdu malá, téměř z porodnice přinesená, jsme nepoznali. Pobavili jsme se a teď už víme, kdo je kdo!

Ukázat nám opravdové malé miminko přišla Jiříkova maminka. Jirka má malou sestřičku Vendulku, která se narodila začátkem školního roku.  Miminko jsme si prohlédli, co má všechno malinké, mrňavé a roztomilé. Povídali jsme si o tom, jak se o miminko starat, co všechno potřebuje, co se všechno musí naučit. Maminka nám odpověděla na naše otázky, třeba: Kolik Vendulka váží, kolik jí je, kdy a kde se narodila, jak by jmenovala kdyby byla kluk, kdo jí vybral jméno? apod. Vendulka se na návštěvě ve škole usmívala a byla spokojená, ani nezaplakala. Děkujeme mamince za její čas a za tuto příležitost setkat se s miminkem.