probírané učivo 31.10. – 2.11.

ČJ: hláska K, čtení, přiřazování slova a obrázku, skládání slov a krátkých vět, psaní: diktát písmen, opis slov a zápis vět, grafomotorické cviky – plynulý pohyb ruky po podložce, pohádka O řepě, PÍS s. 18 – 20, uč ČJ s. 27, 29 – 31

M – rozklad čísel, sčítání do 5 – znaménko “plus”, názorné a grafické znázornění, práce s kartičkami: sestavení příkladu, M s. 23 – 25

PK: Podzim v lese – lesní zvířata, Podzim na zahradě  a na poli – ovoce, zelenina, Jablíčkový den, uč PK s. 17 – 18,  s. 15 cv. 3 a 4

Comments are closed.