probírané učivo 22. – 25. 10.

ČJ – hlásky P, S  – pozice ve slově, čtení slov a vět, vykřičník (zavolání), skládací abeceda: skládání slov z probraných písmen a) dle sluchového diktátu  (uč. řekne hlásky rychle za sebou hlásky M-Á-S-L-O, děti složí slovo, které uhodnou), b) děti složí vyřčené slovo (METU – samy rozloží na hlásky a položí písmena M-E-T-U);  grafomotorické cviky – posunování ruky po papíře, uč ČJ s. 25 – 28

M – porovnávání do 5, rozklad čísel do 5, psaní číslic 4 a 5, praktické úlohy, uč. M s. 19 – 22

PK – projekt Stoletá republika – přetahování lanem o česko-slovenskou hranici, červeno-modro-bílý den; dopravní výchova hravě Kouzelný semafor, PK s. 12 – 13

Comments are closed.