první zvonění PÁ 7.9.

Vyučování probíhá podle rozvrhu školních hodin, o velké přestávce se uskuteční první zvonění. Ostatní žáci školy na chodbách vytvoří špalír, kterým prvňáčky provedou patroni – deváťáci a projdou tak školou.

Prosím o obalení dalších učebnic.

Jsem ráda, že odevzdáváte potvrzení od lékaře Zdravotní způsobilost. Myslete prosím na to, že mi postačí kopie. Originál můžete využít na další akce, prázdninové pobyty a tábory.

Ve středu jsme byli na návštěvě u deváťáků, jsou nejstarší na škole, jsou velcí, ale usměvaví. Každý žák či žákyně 9.A si vybrala prvňáčka, kterému bude v letošním školním roce dělat patrona a kterému bude pomáhat. Prvňáčci si měli zapamatovat jméno svého patrona. Někteří to skutečně bravurně dokázali!

V pátek naopak přišli deváťáci na návštěvu k nám, do naší třídy. Každý si našel svého prvňáčka, kterého potom doprovodil v průvodu školou. Ostatní žáci nás potleskem vítali za soustavného zvuku školního zvonku, aby nás přijali mezi sebe.

 

 

Comments are closed.