rozvrh hodin

Zveřejňuji rozvrh třídy 1.A, který jste obdrželi na první třídní schůzce.

rozvrh hodin

Uvádím zde přehled zkratek vyučovacích předmětů a jména vyučujících.

ČJ = Český jazyk (čtení a psaní)

M = Matematika

PK = Prvouka

TV = Tělesná výchova 

tyto předměty vyučuje třídní učitelka Mgr. Jitka Čalová

 

VV = Výtvarná výchova

PČ = Pracovní činnosti

na tyto předměty budou mít děti p. uč. Mgr. Vlaďku Foltovou

 

HV = Hudební výchova, učí Anna Štempáková

 

AJ = Anglický jazyk (nepovinný předmět), vyučuje Mgr. Julie Drahorádová

Comments are closed.