NEKONČÍCÍ škola doma

Třeťáci, nezbývá nám, než abychom vydrželi! Škola je stále uzavřená.

V tomto týdnu budeme pracovat podle obvyklého rozvrhu. Pozor však!: V pondělí se v třídnické hodině budeme věnovat akrobacii v rámci KREA projektu. S Jardou se setkáme i v pátek ve dvouhodinovém bloku, můžete se těšit na žonglování. Tak se nezapomeňte připojit také v PÁTEK.

PO 8.3. v 8h  KREA projekt, v 9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 9.3. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 10.3. v 9h M, v 10h  PK, samostatně ČJ

ČT 11.3. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 12.3. 9 – 10.30h KREA projekt, samostatně ČJ, samostatně M

 

Vážení rodiče, v případě potřeby nabízím konzultaci pro Vás nebo pomoc dětem s učivem či uděláním úkolu. Jsem tu pro Vás a pro své žáky! Stačí se dohodnout emailem nebo v chatu na Teams.

Uzavření školy

“školní” sešity

Některé děti mi již hlásí, že dopsaly sešit. Prosím Vás v tomto případě o dokoupení 2ks školního sešitu č. 523 – jeden na M školní, druhý na ČJ školní. Staré sešity uschovejte, budu je chtít vidět ke kontrole. Děkuji za spolupráci.

pozdrav od paní vychovatelky

Paní vychovatelka Iveta zdraví všechny třeťáky a moc se těší, až se škola otevře, a budete se spolu zase moci potkávat ve školní družině. Myslí na Vás!

VYDRŽÍME ještě doma

Milé žákyně, milí žáci,

vím, že už nám dochází dech, ale do jarních prázdnin ještě musíme vydržet pracovat. Pak si prázdniny a oddech od školních povinností jistě náležitě užijeme!

 

PO 22.2. v 8h  třídnická hodina,  9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 23.2. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 24.2. v 9h M, v 10h  místo PK bude KREA s Jardou, samostatně ČJ

ČT 25.2. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 26.2. samostatně ČJ, samostatně M

 

První březnový týden  (1.-5.3.) máme jarní prázdniny!

     

  2021-02-25 08-40, 2021-02-26 09-46

beseda o vesmíru – ST 17.2.

V prvouce nyní probíráme učivo o Sluneční soustavě. Vesmírné  téma se  pro nás záhy projevilo jako velice zajímavé a plné podnětů k otázkám. A jelikož si nemůžeme povídat přímo ve škole, kde by k různým hovorům byl dán dostatečný prostor, zkusili jsme to netradičně.

Ve středu 17. února se k nám připojil host Petr Brož – český vědec a geolog, který se zabývá zkoumáním sopečné činnosti na Marsu. Pokládali jsme mu otázky, které jsme si připravily, nebo jsme se rovnou ptali na to, co nás právě napadlo. 

Výzkumník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd trpělivě odpovídal a vysvětlovat vše, co věděl (a že toho bylo dost!), ovšem někdy musel také použít odpověď: „to ještě nikdo neví“. Vydrželi jsme se vyptávat a poslouchat celých 72 min a zdálo se, že téma je bezedné.

Setkání online jsme zakončili pozvánkou k televizní obrazovce. Ve čtvrtek 18.2. od 21h bude Petr Brož se svými kolegy na ČT24 komentovat pokus o přistání amerického vozítka Perseverance na Marsu. Držme vozítku palce! Petru Brožovi moc děkujeme za poutavé povídání.

 

kartičky i í y ý – ČT 18.2.

Na čtvrteční hodinu českého jazyka si prosím rozstříhejte a připravte kartičky z přílohy v pracovním sešitě (ps ČJ s. 77).

už … zvedáme hlavu…

Zde si můžete prohlédnout první fotografie vyhlášené soutěže, třeba se ještě někdo z Vás zapojí.

Zvedáme hlavu

 

JEŠTĚ POŘÁD škola doma

Třeťáci a třeťačky,

ještě stále to nevypadá na skutečný návrat do školy. Neklesejte na mysli, budeme spolu dál pracovat přes kamery. Můžete se těšit na další setkání s Jardou v našem KREA projektu a na zajímavé “vesmírné” téma v prvouce.

PO 15.2. v 8h  KREA,  9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 16.2. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 17.2. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 18.2. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 19.2. ředitelské volno

Moc děkuji za fotky, obrázky, dobrovolné úkoly i videa. Některá videa bohužel zůstanou jen v chatu na Team, jelikož přesahují kapacitu pro to, aby mohla být umístěna i zde. Takže se tímto omlouvám dětem, které tu své video nenajdou.

pomůcka do ČJ na ÚT 9.2.

Děti, prosím, abyste si na zítřejší hodinu vyrobily 6 kartiček s osobními zájmeny pro určování osoby u sloves.  Na každé kartičce bude jedna osoba: já, ty, on (ona, ono), my, vy, oni (ony, ona). Napište to tiskacím nebo psacím, ale větším písmem výraznou fixou. Třeba takto: kartičky OSOBY

Děkuji všem dětem, které měly kartičky předem pěkně připravené. Chválím Vás! Díky nim se nám dnes o mnoho lépe pracovalo. 🙂

škola doma POKRAČUJE

Milí třeťáci,

následující týden se učíme podle daného rozvrhu, jak jsme doposud zvyklí + v PO bude navíc třídnická hodina o KREA projektu a ve ST v rámci PK splníme úkol do KREA projektu a poprvé se online setkáme s naším umělcem Jardou.

PO 8.2. v 8h třídnická hodina – o KREA,  9h ČJ, v 10h M žluťásci, v 10.30h M želvičky, v 11h M žížalky, samostatně PK

ÚT 9.2. v 8h AJ 1. a 2. sk., v 10h ČJ, samostatně M

ST 10.2. v 9h M, v 10h PK, samostatně ČJ

ČT 11.2. v 9h ČJ žluťásci, v 9.30h želvičky, v 10h žížalky, v 11.50h AJ 1. a 2. sk., samostatně MA

PÁ 12.2. samostatně ČJ, M

  krea