Leden

Tento pátek 18. 1. 2019 půjdeme do Domu čtení na program o Astrid Lindgrenové. Program je od 9:00 a je zdarma. Z učení si děti přinesou český jazyk a matematiku.

V pondělí 28. 1. 2019 půjdeme na dopravní hřiště v Jahodové ulici na Zahradním městě. Půjde o besedu, děti tedy s sebou nemusí mít helmy ani sportovní oblečení. Pojedeme tramvají, tedy s sebou dva nepřestupní lístky nebo průkazku. Z učení budou děti potřebovat český jazyk a věci na dílny čtení.

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se bude rozdávat vysvědčení. Následovat budou 1. 2. jednodenní pololetní prázdniny. 

 

Vysvědčení

Vážení rodiče,

upřímně doufám, že jste měli pěkné svátky a že jste do nového roku vkročili správnou nohou.

Ve škole se nám blíží uzavírání známek k pololetnímu vysvědčení a já mám k němu pro Vás několik informací, abych předešla případným nesrovnalostem. 

V předmětech ČJ, AJ, M, PK se řídím předně podle známek a podle celkové práce v průběhu pololetí. Pokud se u některých dětí nemohu rozhodnout, pak přihlédnu k aktivitě v hodině, zájmu o předmět a celkovému přístupu žáka. V ČJ i M bude navíc ještě pololetní test, který považuji za určující právě v případě, že je známka “někde mezi”. 

Ostatní předměty, tedy výchovy, považuji nicméně za stejně důležité. Během první a druhé třídy byly známky především motivační, ve třetí třídě se už ale metody a techniky děti naučily a měly by zvládat určité požadavky, které v předmětu mám. Osobně nikdy nehodnotím podle toho, zda je žákův výtvor nebo projev “pěkný”, protože nechci hodnotit na základě subjektivního pocitu. Ve všech těchto předmětech máme nicméně kritéria, která děti předem znají a jsou pro ně srozumitelná. Např. tedy ve výtvarné výchově nehodnotím to, zda se žákovi obrázek povedl nebo nepovedl, hodnotím zda splnil všechny podmínky dané techniky, aby byl obrázek dostatečně velký, aby žák správně zaplnil plochu, aby pracoval se správnými nástroji, atd. Totéž platí i v hudební výchově, kdy ve zpěvu nehodnotím, zda žák nezvládne vyzpívat určitý tón, ale zda se naučil slova písničky, zda dokáže vytleskat rytmus, napsat notu, houslový klíč, poznat hudební žánr apod., tedy věci, na kterých je možné pracovat, na které se může připravit a které se dají hodnotit. U výchovných předmětů tedy není pravidlo, že děti musí dostat samé jedničky. 

U všech předmětů platí, že známka na vysvědčení není tajemstvím a že pokud děti chtějí, přesně jim vysvětlím, za co a jak jsem je hodnotila. Nemělo by dojít k nedorozumění z jejich strany a následnému nepříjemnému překvapení v době vysvědčení. Zároveň známka není za odměnu nebo za trest, jedná se o zhodnocení žákovy práce v daném předmětu a měla by sloužit jako zpětná vazba a upozornění, co dělat lépe. Ať tedy dítě dostane jedničku nebo čtyřku, zkuste se zdržet soudů nebo trestů, ale společně řešte, jak pracovat dál. K dalšímu vysvětlení a jako pomoc pak slouží slovní hodnocení.

Dnes tedy už děti známky vědí. Pokud byste vy měli ohledně známek nějaké dotazy, které vám děti nedokážou zodpovědět, samozřejmě mě můžete kontaktovat. 

Pololetní test z matematiky budeme psát ve čtvrtek 10. 1. Bude v něm to, co je v testu 2a/b v pracovním sešitě, pravděpodobně s pár drobnými změnami.

Pololetní test z českého jazyka budeme psát čtvrtou hodinu v pondělí 14. 1. . Bude obsahovat:

párové souhlásky uprostřed i na konci slova
i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
vyjmenovaná slova: doplňování i, í, y, ý do probraných vyjmenovaných slov (všechna vyjm. slova po Z, slova BÝT, BYDLET, OBYVATEL, BYT), určování a vymýšlení slov příbuzných podle kořene, doplňováním předpon a přípon
slova protikladná, souznačná; nadřazená, podřazená, souřadná
větu a souvětí: vyhledání aktivních sloves (přísudků), spojovacích výrazů; určení počtu vět v souvětí, větný vzorec
přepis nebo diktát a práci s textem

Pololetní test z prvouky psát nebudeme. Děti, které mají známku v rozmezí, mají tento týden možnost slovního zkoušení.
  

Pojďte s námi dekádami

Na webových stránkách školy (v sekci Škola na Yutube) naleznete video k celoškolnímu projektu “Pojďte s námi dekádami.”  V sekci fotogalerie brzy najdete k projektu také fotky. Děkujeme, že jste se účastnili s námi! 

Vánoční papír – přáníčka

Na zítřejší hodině výtvarné výchovy budeme vyrábět vánoční přáníčka. Pokud máte nějaké zbytky a odstřižky vánočních papírů, rádi je na přáníčka využijeme. Samozřejmě budeme mít i variantu bez nich, ale za jakékoliv kousíčky budeme rádi.

Děkujeme!

Besídka pro rodiče

Vážení rodiče,

ve středu 19. 12. Vás srdečně zveme na vánoční besídku od 16:00 v naší třídě. Budeme předčítat své příběhy, půjde tedy o autorské čtení. Začít chceme přesně, proto se prosím nezpozděte, aby naši čtenáři měli na své dílo klid a pohodovou atmosféru. Následovat bude přátelské posezení a povídání, možná i nad cukrovím, pokud se budete chtít nějakým pochlubit. Těšíme se na Vás. 

Vaše 3. A

Pátek 21. 12.

V pátek 21. 12. budeme mít třídní besídku, tentokrát už bez rodičů. Děti se nebudou učit, nemusí si tedy nosit aktovky a konec vyučování bude v 11:40.

Každý už si vylosoval jméno spolužáka, kterému bude dělat třídního Ježíška. Pokud Vaše dítě neví, prosím napište mi dotaz e-mailem, mohla jsem na někoho zapomenout. Dárek by měl být v hodnotě 50 – 100 Kč. Pokud někdo dáreček nepřinese, ani sám nemůže dárek od tajného Ježíška dostat. S výběrem dětem prosím pomozte. Zároveň mohou děti samozřejmě obdarovat koho ze spolužáků chtějí. Dárky by měly být zabalené a hlavně nadepsané jménem obdarovávaného. 

Pokud někdo bude chybět, samozřejmě mu dárky ve třídě zůstanou a počkají na něj. Zároveň Vás prosím, aby dárky z tajného Ježíška přineslo dítě poslední den, kdy bude ve škole. Upozorňuji, že při plánované absenci delší než 2 dny je třeba podat žádost o uvolnění, kterou najdete ke stažení na webových stránkách školy.

Děkuji a přeji příjemný víkend.

Pondělí – svíčkárna

Už toto pondělí 10. 12. jedeme do svíčkárny. Autobus odjíždí v 8:00 od školy, sraz bude v 7:40 u školního “zálivu”, tedy ne na parkovišti Slavia jako obvykle. 

Děti si sebou vezmou menší batůžek, do něj žákovskou knížku, svačinu, pití, nějaký sáček na výrobky a podle instrukcí CK také rozpůlené skořápky od dvou vlašských ořechů. Pokud můžete, budeme rádi za více skořápek pro případ, že by někdo ty své zapomněl. Pokud se dělá dětem v autobuse špatně, podejte jim včas kinedryl a přibalte i na cestu zpět. Nepojedeme dlouho, svíčkárna Rodas je blízko Prahy, ale i tak nemusí být cesta pro citlivé žaludky úplně příjemná. 

Na přihlášce je plánovaný návrat v 11:30 – 12:00, počítáme tedy, že do 12:35 bychom měli být zcela jistě zpátky. Pokud bychom se ale zpozdili, prosíme o toleranci. Skupina ČJ1 bude mít ještě dílny čtení a končit bude klasicky ve 13:30.

Další informace o svíčkárně a výletu najdete zde.

 

Vešky

Vážení rodiče,

ve třídě se nám bohužel opět objevily vešky. Prosím o důkladné prohlédnutí hlaviček, případně umytí speciálním šamponem a důkladné odstranění hnid. Pokud byste u svých dětí vši našli, prosím o soukromou zprávu do emailu, ať vím, jak moc je to rozšířené. Nezapomeňte, že vši jsou infekční onemocnění, děti by tudíž neměly chodit do kolektivu, dokud nedojde k úplnému uzdravení. 

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

AJ – skupina Drahorádová, pátek 30. listopadu

Ve středu 5. prosince bude minitest z lekce 5 + na druhou stranu pár slovíček na překlad z dané lekce – části obličeje a jejich popis (big, little, long, short, dark, green atd). V pátek jsme v pracovním sešitě dělali str. 26 a 27, doplňte, co lze (co je poslech, nelze). V classbooku pak stranu 26 – přečíst o robotech a do normálního sešitu vypracovat cvičení v dolní polovině stránky. Tedy napsat 1  -10 a ke každému bodu napsat YES nebo NO podle popisu a obrázku.

Děkuji, J. Drahorádová

Adventní kalendář

Jako každé Vánoce, i letos budeme vyrábět adventní kalendář. Tentokrát půjde o dárečky v průhledných nádobách, proto prosíme každého o balíček bonbonů nebo nějakých menších sladkostí, které mají pěkné, barevné, ideálně lesklé obaly. Podstatné je, aby byl každý bonbon zabalený zvlášť. Adventní kalendář budeme vyrábět na začátku příštího týdne, balíčky mohou děti přinést už v pondělí.

Moc děkujeme a přejeme krásný začátek adventního času.