adresa – ST 22.11.

V prvouce jsem zjistila, že polovina třídy nezná svoji úplnou adresu ( ulici a číslo domu, město a poštovní směrovací číslo) :-(. Prosím, nacvičte opět zpaměti. Děkuji za spolupráci.

představení v Muzeu policie – ČT 23.11.

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívíme Muzeum Policie, půjdeme na představení “Šikana není hra aneb Jeden za všechny, všichni za jednoho”. Tento den nebude výuka. Sraz bude v 7.50h u vrátnice, s sebou: batůžek se svačinou a pitím, open card nebo dva nepřestupní lístky na MHD.

bruslení – PO 20. 11.

V pondělí ráno jdeme opět bruslit, vše jako obvykle. Sejdeme se ve třídě a odcházíme  v 8.15h. Uvítáme pomoc rodičů s obouváním.

čtvrtletní práce z ČJ a MA

V týdnu od 20. do 24.11. si napíšeme kontrolní písemnou práci z Českého jazyka a Matematiky. Přehled učiva uvádím zde:

Český jazyk

stavba slova – kořen slova, předpona, přípona

vyjmenovaná slova po B, F a Z – příbuzná slova, doplňování i/y

rod podstatných jmen – PoJ r. mužského, ženského, středního

význam slova – slova nadřazená-podřazená, slova protikladná, slova souznačná, slova lichotná a hanlivá, slova mnohoznačná

vlastní jména – pravopis velkých písmen, přepis

Matematika

sčítání a odčítání do 100 – zpaměti, písemně + zkouška správnosti

násobení a dělení do 100 v oboru malé násobilky

počítání s více čísly – přednost početních výkonů, závorky

porovnávání (nerovnice), zaokrouhlování

slovní úlohy – zápis, výpočet, zkouška, odpověď

úsečky shodné, porovnávání úseček

rýsování úsečky dané délky (v cm a mm)

státní svátek – PÁ 17.11.

“…ať mír dál zůstává s touto krajinou…” zpívá Marta Kubišová v písni, která se ozvala ve čtvrtek ráno ze školního rozhlasu. Jako pokaždé, když se slaví státní svátek, povídali jsme si o jeho významu a “co že to vlastně slavíme  a proč?” Připomínáme si dvě události v českých dějinách – Dej boje studentů za svobodu  v r. 1939 (německá okupace) a Den boje za svobodu v r. 1989 (Sametová revoluce, pád komunismu).

příspěvky na webových stránkách školy

Možnosti IT technologií jsou, zdá se, neomezené!

Vážení rodiče, je možné stáhnout si do mobilního telefonu aplikaci “hlídací pes”, která Vás upozorní na vložení nového příspěvku na našich třídních stránkách. Pokud byste měli o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím pro bližší informace maminku Emily.

vypůjčování knih ze školní knihovny

Společně jsme navštívily paní učitelky češtinářky, které vypůjčují knihy ze školní knihovny. Paní učitelka Poletínová dětem vysvětlila, jakým způsobem probíhají výpůjčky, na jak dlouho si knihu mohou půjčit a co k tomu potřebují. Kdo má zájem si knihu vypůjčit (případně vrátit) přijde se Žákovskou knížkou o velké přestávce do kabinetu češtiny.

hlasování o logo Nadačního fondu – ČT 16.11.

Jelikož se sešlo návrhů na logo více (také z naší třídy), vybrala porota složená z výtvarnic naší školy několik návrhů, které postoupily do “dalšího” kola. Hlasovat  mohou ve čtvrtek 16. listopadu od 14 do 17h žáci z družiny, učitelé, rodiče. Každý může přiřadit jeden hlas jednomu návrhu. 

vybrané ŽK

Jelikož se blíží čtvrtletní hodnocení, mají děti Žákovské knížky u mě. Zapíši jim návrh klasifikace ve čtvrtletí, později také vypracujeme společně s dětmi čtvrtletní hodnocení, přibude také sebehodnotící arch. Napíšeme si  kontrolní čtvrtletní práce z ČJ a MA, bližší informace zveřejním aktuálně.

Den laskavosti – PO 13.11.

Vážení rodiče,

naše třída společně se třídou 1.A vytvořily tým Edeňáčků a zapojily se do projektu “Jsem laskavec”. Bližší informace naleznete zde na tomto odkaze : https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/, projekt zaštiťují známý youtuber Jirka Král a zpěvák Tomáš Klus.

Děti si vybraly, že oslavíme Světový den laskavosti dobrým skutkem, a sice že pomůžeme našim sourozencům a mladším kamarádům v sousední Mateřské škole Vladivostocké odklidit spadané listí. Proto prosím, aby děti měly starší ( pracovní) oblečení a boty, aby nevadilo, kdyby se trochu umazaly. Tento skutek vykonáme ve dvou vyučovacích hodinách.  Kdyby si někdo z dětí mohl přinést plastové hrábě či lopatu, nechť neváhá, jinak jim nářadí zapůjčíme ze školních zásob. V případě nepřízně počasí, vykonáme skutek jiný den, ale přejeme si, aby nám to vyšlo!

Děti si do školy přinesou učení na prvouku. 

V pondělí také Vy buďte ve střehu, třeba Vás děti samy překvapí nějakým svým malým dobrým skutkem. Plánujeme, že v době adventu bychom ještě vykonali jeden dobrý skutek. Děti by rády navštívily babičky a dědečky v Domově důchodců, kde by je potěšily básničkami, zpíváním a obrázky. Tento skutek vyžaduje delší přípravu a dohodu s Domovem seniorů v Sámově ulici u vršovického nádraží a ve Vršovickém zámečku, nezvládneme jej na Den laskavosti, ale už jej vyjednáme a pokud budou spolupráci naklonění, také uskutečníme. Informace  se zase včas dozvíte.

Dnes jsme nakonec díky umírněnému počasí uskutečnili náš dobrý skutek. Po návratu jsme o něm napsali krátké zprávy do školních novin, zde jsou některé:

Laskavci

Náš tým se skládal z 3.A a 1.A. Jmenovali jsme se Edeňáčci. Dne 13. listopadu jsme hrabali v MŠ Vladivostocká listí. Adam

Dobrý skutek

My jsme Edeňáčci. Dnes jsme hrabali listí v MŠ Vladivostocké. Jako dobrý skutek. Byly jsme dvě třídy 3.A a 1.A. Šlo nám to od ruky. Hodně nás to bavilo. 🙂 Ale naše paní učitelk nehrabala. To je velká škoda. Uskutečnilo se to  v pondělí 13.11. Věrka

Edeňáčci

Dnes jsme byli v MŠ Vladivostocká a dělali jsme dobrý skutek. Pomáhali jsme jim shrabat listí a pak jsme ho odváželi na velikou hromadu. Ale bylo to hodně zábavné, i když jsme se hodně nadřeli. Gábík

 

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.