Záhájení projektu Kreativní partnerství

Již jsme se seznámili s výtvarnicí Kristou Šraierovou a v pátek 27. 1. přijde s dětmi poprvé tvořit. Téma ( PK) Člověk – tělověda, soustavy, orgány a jejich funkce. Prosím, kdo má možnost, ať si děti přinesou staré prostěradlo ( pro vás už nepotřebné),  nebo starý ubrus ( barva jakákoliv). Děti na něj budou kreslit  a z kartonů budeme dotvářet orgány .

 Děkuji za spolupráci.

Učivo v lednu

         V lednu procvičujeme

      ČJ   procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po Z, B, L, a nově po M

        malý zelený sešit VS a prac. sešit ČJ – doplňování

        Podst.- jména – skloňujeme , určujeme – rod, číslo, u M rodu životnost

                                     a pádové otázky

     psaní vlastních jme – osoby, zvířata, řeky, hory , státy….

     MA

orientace na číselné ose do 1000

sčítání a odčítání do  1000 ( i pod sebou )

pojmy sčítanec, rozdíl, součin, podíl

sloní úlohy složené

geometrie- kružnice , úsečka, polopřímka, přímka, čtyřúhelníky

 

PRVOUKA

živá a neživá příroda – základní poznatky : 

Voda – koloběh vody v přírodě,  voda v přírodě, význam vody, ochrana vodního prostředí

Vzduch – složení , význam kyslíku, význam zelených rostlin

Půda – složení, význam půdy, rozdělení –

Slunce a světlo

Nutnost nosit pomůcky do předmětů – sešity, psát opravy, podtrhávat barevně, úprava sešitů,

PČ – nůžky, lepidlo, ořezané tužky, pravítko a nově kružítko, podložky linkované do nelink. sešitů

 

 

 

 

Rodičovská kavárna

Rodičovská kavárna – ST 18.1.

Druhá rodičovská kavárna s tématem “Zvířata ve škole” se uskuteční ve středu 18. ledna od 17h v učebně chemie, ve 3.patře naší školy. Jste srdečně zváni.

2-rodicovska-kavarna_2017

Vánoční výstava

  Byli jsme na výstavě  Vánoční čas a svět kolem nás.

   p1040690 p1040691

p1040684  p1040683

Vánoční prázdniny

 

p1040641 p1040667 p1040638 p1040649

Přeji Všem krásné Vánoce, spokojenost a pevné zdraví v novém roce!

Ve škole se opět setkáme 3. 1. 2017.

NEZAPOMEŇTE PŘED PRÁZDNINAMI  ZKONTROLOVAT  ŠATNÍ SKŘÍŇKU a po prázdninách zase přinést cvičební úbor a doplnit pomůcky – lepidlo, centropeny, pravítko apod.  

Děti dostaly 2. díly prac. sešitů do Čj a MA a žlutou prac. učebnici M 2. díl- podepsat. Ma mají mít  zatím ve třídě.

 Přes prázdniny mají opravu diktátu a opakování vyjmen. slov a příbuzných  po Z, B, L – doplňování y/ i – hlavně zdůvodňování.

Poznáváme  pády podstatných jmen.  Životnost podst. jmen rodu mužského. Určujeme  mluvnické kategorie podst. jmen – rod- číslo- pád. U sloves – osobu- číslo- čas.

Prázdninový úkol:   Děti dostaly obálku a mají napsat několik vět  a adresu tomu, komu napíší  dopis s několika informacemi  ( zážitky vánoční, sportovní, o besídce,  ván. dílně, o plavání, o výstavě VV  apod.) Vědí jak:  oslovení – text  (odstavce), rozloučení, podpis.

Čtení – začátkem ledna bude čtenářské křeslo – beseda  o přečtené knize

 

Život v kufříku

p1040659 p1040652

 Obrázky, které děti nakreslily v červnu pro projekt “Život kufříku”  zpracoval grafik a objevily se na přebalu kufříku, který v porodnici dostávají dětí bez rodičů na první cestu životem. V červnu  proběhl  charitativní běh Run end  help a s pomocí rodičů děti z 1. stupně  věnovaly 18 000 Kč  nadaci La Vida Loca  (http://www.nflavida.org/).  V pondělí 12. 12. přišly zástupkyně nadace s poděkováním a krátkou prezentací projektu. domluvili jsme se na další spolupráci.

Šupinová sbírka

bez-nazvu

Šupinová sbírka
Vánoční čas by měl být časem radosti a štěstí. Bohužel, ne všechny děti mohou toto štěstí prožívat tak jako my. Proto jsme se v rámci předvánoční burzy rozhodli uspořádat VÁNOČNÍ ŠUPINOVOU SBÍRKU. Po dobu konání burzy (středa 21. 12. 2016 od 8 do 10 hodin) bude v malé tělocvičně v prvním patře stánek, ve kterém budou k dispozici rybí šupiny, symbol štěstí a peněz. Šupinu si můžete vzít buď zdarma, nebo přispět do naší šupinové sbírky. Každý přispěvatel také může hlasováním ovlivnit, na který projekt pak peníze pošleme (mezinárodní dárek pro UNICEF nebo Obědy pro děti). Přijít může kdokoliv, i když počet šupin je konečný J. Předem Vám děkujeme za příspěvek a přejeme Vám hezké Vánoce!
Tomáš Pinkr, učitel přírodopisu a chemie

 

 

Poslední prosincové dny

Připravili jsme se na testy z ČJ a MA.

Opakujeme učivo – Pamětně  VS po B  a L, slova příbuzná , užití ve větách.

MA – trojciferná čísla, slovní úlohy , jednotky  délky , hmotnosti, objemu – převody.

Opakujeme učivo v počítačové učebně v zábavných programech.  

Zveme všechny rodiče na Posezení u vánočního stromečku ve 3. A ve středu 14. 12 od 17: 00 hodin.

Děti si připravily dramatizaci o praotci Čechovi a zájemci vystoupí dle přání.

Následuje malé tvoření ve skupinkách pod vedení obětavých maminek Tomáše a Anežky – výroba svícinku a drobných dárečků. Děti  samy napekly linecké  cukroví a  perníčky, které budou zdobit.

Půjdeme na výstavu dětských výtvarných prací  ( čtvrtek 15. 12) na MěÚ Prahy 10.

V PÁ 16. 12. pojedeme na  Staroměstské náměstí.

V pondělí budeme ještě jednou hrát dramatizaci o Čechovi ( pro 5. A , oni nám na oplátku zahrají O 12 ti měsíčkách)

Ve středu  21. 12. je předvánoční burza knih, hraček a CD. Nezapomeňte dát dětem peněženky.

VE čtvrtek 22. 12. je třídní besídka s předáváním dárečků a vyučování končí v 11: 40 hodin!

Krásné Vánoce všem a přes prázdniny je přece jen třeba občas s dětmi trochu učiva  zopakovat a číst nahlas.

 

Předvánoční burza hraček, CD a knih

 Děti mají za úkol vypracovat zajímavý plakát na burzu hraček, knih a pomůcek ( v rámci slohu). Vědí kde, kdy se bude konat. Nezapomeňte na peněženku, aby si děti mohly ukládat peníze. Pokud budou něco kupovat, je třeba  připravit drobné mince.

1. setkání s naší konzultantkou

p1040645  p1040647

V projektu “Kreativní partnerství” proběhlo první setkání  s kurátorkou umění Lucii Vojtíškovou – seznamovací hry,

vytyčení cílů v souladu s učebními kompetencemi. Děti byly aktivní, učily se respektu a naslouchat druhým, trpělivosti, kooperaci a komunikaci.  Z každého setkání bude pořízen videozáznam pro možnou evaulaci. Děti mají za úkol pomocí myšlenkové mapy zaznamenat, jaký mělo pro ně  setkání přínos – sepíšeme v prvouce.  

Těšímě se na další a v lednu se setkáme s přiděleným umělcem. 

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.